Ruttoptimeraren

PackBuds Ruttoptimerare skapar bättre möjligheter för transportörer och transportköpare att hitta varandra. Snabbare matchning mellan utbud och efterfrågan. Bättre optimering av de lastutrymmen som rullar längs vägarna. Hållbara och effektiva transporter, idag och i framtiden!

Transportörer & Transportplanerare

Här är Ruttoptimerarens främsta fördelar 

- Matchar rutter mot inkomna transportförfrågningar och bokningar

- Visar vad som finns att hämta/lämna längs vägen

- Notifierar när nya transporter finns att utföra

- Skapar god överblick över rutterna

- Skapar merintäkter och är klimatsmart

 

 

Alla transportörer som är anslutna hos PackBud har möjlighet att använda Ruttoptimeraren. För att ansluta sig krävs trafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen, registrerat företag samt erforderliga försäkringar.

> Är ditt transport- eller flyttföretag inte anslutet? Läs mer här